Skip to main content
Report, 2007

Preliminära resultat från 2005 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år; hösten 2006

Härlin, Carina; Petersson, Magnus

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2007,
Publisher: SLU

Authors' information

Härlin, Carina
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Petersson, Magnus
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15725