Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Användningsområden för biprodukterna vid pressning och omförestring av rapsolja - en liten handbok

Bernesson, Sven

Keywords

Raps rapsolja RME rapsmjöl rapsexpeller glycerin glycerol foder bränsle förbränning gödselmedel biogas kostnader potential

Published in

Bioenergiportalen
2007,
Publisher: Inst f biometri och teknik, SLU

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Economics and Business
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15737