Skip to main content
Factsheet, 2007

Jordgubbsmjöldagg

Forsberg, Ann-Sofi; Svensson, Birgitta

Abstract

Mjöldagg är en vanligt förekommande svampsjukdom som kan medföra mycket stor skada och ekonomiskt bortfall i jordgubbsodlingarna. Alla ovanjordiska växtdelar angrips av mjöldagg, men de stora förlusterna och skadeverkningarna orsakas av angreppen på blommor och bär. Störst blir skadan då bären angrips vid mognadstiden. Vid odling i tunnel är klimatet ofta mycket gynnsamt för mjöldagg och jordgubbsplantorna blir lätt angripna.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 102 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Forsberg, Ann-Sofi
Provegeta
Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15747