Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Jordgubbsmjöldagg

Forsberg, Ann-Sofi; Svensson, Birgitta

Abstract

Mjöldagg är en vanligt förekommande svampsjukdom som kan medföra mycket stor skada och ekonomiskt bortfall i jordgubbsodlingarna. Alla ovanjordiska växtdelar angrips av mjöldagg, men de stora förlusterna och skadeverkningarna orsakas av angreppen på blommor och bär. Störst blir skadan då bären angrips vid mognadstiden. Vid odling i tunnel är klimatet ofta mycket gynnsamt för mjöldagg och jordgubbsplantorna blir lätt angripna.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 102 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Svensson, Birgitta

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15747