Skip to main content
Report, 2007

VetBakt - en användbar databas på nätet

Johansson, Karl-Erik; Pringle, Märit; Tamm, Staffan

Abstract

VetBakt är en öppen databas på Internet, som för närvarande innehåller fler än 130 bakteriearter tilhöarnde cirka 60 olika släkten (genus). I databasen finns också drygt 50 litteraturreferenser och cirka 30 bilder på bakteriekolonier. Bakterierna är huvudsakligen av veterinärmedicinskt intresse och i VetBakt kan man hitta information om klassificering, etymologi, morfologi, metabolism, värddjur, orsakade sjukdomar, DNA-sekvenser med mera

Published in

Svensk Veterinärtidning
2007, number: 5
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Authors' information

Pringle, Märit
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Science and Veterinary Public Health
Tamm, Staffan

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15753