Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

VetBakt - en användbar databas på nätet

Johansson, Karl-Erik; Pringle, Märit; Tamm, Staffan

Abstract

VetBakt är en öppen databas på Internet, som för närvarande innehåller fler än 130 bakteriearter tilhöarnde cirka 60 olika släkten (genus). I databasen finns också drygt 50 litteraturreferenser och cirka 30 bilder på bakteriekolonier. Bakterierna är huvudsakligen av veterinärmedicinskt intresse och i VetBakt kan man hitta information om klassificering, etymologi, morfologi, metabolism, värddjur, orsakade sjukdomar, DNA-sekvenser med mera

Published in

Svensk Veterinärtidning
2007, number: 5
Publisher: Sveriges Veterinärförbund