Skip to main content
Report, 2007

Beståndstäthet tidigt på våren i höstvete – samband med topografi, förrådskalium, skörd, Yara N-sensor- och NIR-mätningar

Engström Lena, Börjesson Thomas, Lindén Börje

Published in

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för precisionsodling

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Lindén, Börje
Börjesson, Thomas

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15791