Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Privata initiativ till kollektiva nyttigheter inom Svenskt jordbruk : potential för kollektiv samverkan

Fahlbeck, Erik; Lindberg, Gunnar

Abstract

Jordbrukets miljö- och kulturvärden är så kallade kollektiva nyttigheter. Enligt ekonomisk teori kommer inte privata intressen tillhandahålla sådana nyttigheter i någon större omfattning. Uppenbarligen finns det dock många människor som på olika sätt engagerar sig. Runt om i landet finns otaliga föreningar och organisationer som arbetar med jordbrukslandskapet. Även om de inte omsätter mycket pengar i jämförelse med miljöstöden så tyder vår undersökning på att tusentals människor i Sverige sammanlagt lägger ner i storleksordningen 50 000 ”dagsverken” på åtgärder för att tillhandahålla kultur- och miljövärden i jordbrukslandskapet. Detta motsvarar ungefär 10 procent av den beräknade arbetstid som jordbrukare lägger ner på motsvarande miljöstöd. Genom ett starkt lokalt engagemang kan frivilliga organisationer efterfråga tjänster och produkter från lantbrukare. Redan idag finns exempel på lyckade samarbeten, där förmedling av djur, inköp av tjänster och lokal märkning av livsmedel ingår

Keywords

Kollektiva nyttigheter; Svenskt jordbruk; Lokal produktion; Samverkan; Grupper; Strategi; Företagsutveckling

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics
2007, number: 160
Publisher: Institutionen för Ekonomi, SLU

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/15817