Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Perenner för de fuktiga och vattennära platserna

Elg, Roger; Ericsson, Tom

Published in

Fakta. Trädgård / fritid
2007,