Skip to main content
Report, 2003

Nitrifikation av ammonium i nötflytgödsel efter tillförsel till jord tidigt och sent på hösten – betydelse för utlakningsrisken

Linden, Börje; Engström, Lena; Ericson, Lars

Keywords

inkubering; kväve

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2003, number: 10
ISBN: 91-576-6613-X
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Ericson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1587