Skip to main content
Report, 2007

Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader

Hörndahl, Torsten

Keywords

Energiförbrukning; jordbrukets driftbyggnader; kartläggning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2007, number: 145
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Hörndahl, Torsten

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15884