Skip to main content
Conference paper, 2007

Tekniska lösningar för att begränsa ammoniakavgång i kostallar

Gustafsson Gösta, Jeppsson Knut-Håkan

Published in

Conference

Alnarps mjölkdag

Authors' information

Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15900