Skip to main content
Report, 2003

Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete – växtodlingssäsongerna 2000-2002

Engström Lena, Linden Börje

Keywords

kväve höstvete

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2003, number: 11
ISBN: 91-576-6614-8
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap Skara

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Linden, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1593