Skip to main content
Report, 2003

Acceptansprocessen, delstudie inom IVA´s DEMO-projekt ”Tillåtlighetsprocessen”

Skärbäck Erik LPAL, Hylmö Kajsa

Abstract

Denna rapport redovisar en delstudie som ingår i de demoprojekt som initierats av IVA´s Anläggningsforum och är en del av IVA´s program för kompetensutveckling inom samhällsbyggnad. Delstudien baseras på ramprogrammets rapport ”Anläggningar i fokus, Utveckling av anläggningsprocessen” utgiven i september 1998 och av skrivelsen ”Ramprogram för genomförande av Demoprojekten (1999-04-22)”. Delstudien har utförts av Institutionen för landskapsplanering Alnarp, SLU, under projektledning av Erik Skärbäck med Kajsa Hylmö som handläggare. I bearbetningen av insamlat material har medverkat Fredrik Hansson. Intervjuerna i kapitel 5 har gjorts av Ingvar Svensson, SWECO. En beställargrupp har kontinuerligt följt arbetet. Den gruppen består av från Anläggningsforum Nils-Erik Schmidt (Vägverket Borlänge) och Bo Grönwall (fristående konsult Stockholm), från Vägverket i Borlänge Håkan Johnson (beställarens ombud), från Vägverket Region Skåne Michael Gedda och Lennart Andersson. Fyra större seminarier har hållits med jämna mellanrum till vilka en vidare krets deltagare från berörda kommuner, länsstyrelsen, Banverket, Lunds universitet och SLU inbjudits

Published in


Publisher: Institutionen för landskapsplanering Alnarp rapport 03:3

  SLU Authors

  • Hylmö, Kajsa

   • Department of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/1594