Skip to main content
Other publication, 2007

Grusiga bottnar och gömställen viktiga för öringen

Buffam, Ishi; Ericson, Ylva; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

försurning; sjöar och vattendrag; fisk; öring; habitatval

Published in

Book title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15944