Skip to main content
Other publication, 2007

Mindre kväve och fosfor till haven

Johnsson, Holger; Djodjic, Faruk; Ahlgren, Ulla; Henriksson, Kerstin; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; övergödning; SMED; belastning till havet med kväve och fosfor

Published in

Book title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU
Henriksson, Kerstin
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15954