Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2007

Källor till minskade utsläpp av näringsämnen till hav

Djodjic, Faruk; Ahlgren, Ulla; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

fortlöpande miljöanalys; övergödning; SMED; källfördelning av svensk belastning med kväve och fosfor till omgivande hav; miljömålsuppföljning

Published in

Book title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

   SLU Authors

   • Ahlgren, Ulla

    • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

     SLU Editors

    • Hallin, Ann-Katrin

     • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/15956