Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Storskalig skogmarkskalkning är inte lönsam

Bostedt, Göran; Fölster, Jens; Henriksson, Kerstin; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; försurning; skogsmarkskalkning; samhällsekonomiska konsekvenser; miljöekonomi

Published in

Title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys

Publisher: SLU