Skip to main content
Other publication, 2007

Storskalig skogmarkskalkning är inte lönsam

Bostedt, Göran; Fölster, Jens; Henriksson, Kerstin; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

fortlöpande miljöanalys; försurning; skogsmarkskalkning; samhällsekonomiska konsekvenser; miljöekonomi

Published in

Book title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

    SLU Authors