Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2007

Brunare vatten när försurningen minskar

Wilander Anders, Adelsköld Nora, Hallin Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

fortlöpande miljöanalys; försurning; humus; sjöar och vattendrag; vattenfärg; luftkonventionen

Published in

Title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU