Skip to main content
Other publication, 2007

Artportalen kan följa många fåglar

Snäll, Tord; Ahlgren, Ulla; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; biologisk mångfald; artportalen; övervakning av fåglar

Published in

Book title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Conservation Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15975