Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Artportalen kan följa många fåglar

Snäll, Tord; Ahlgren, Ulla; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; biologisk mångfald; artportalen; övervakning av fåglar

Published in

Title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Snäll, Tord

   • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Ahlgren, Ulla

    • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/15975