Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Allt om växter och djur som behöver död ved

Dahlberg, Anders; Ahlgren, Ulla; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; biologisk mångfald; död ved; databas; vedlevande arter

Published in

Title: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys

Publisher: SLU

   SLU Authors

   • Ahlgren, Ulla

    • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/15977