Skip to main content
Report, 2007

Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument

Johnson, Richard; Goedkoop, Willem

Published in


Publisher: Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences