Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument

Johnson, Richard; Goedkoop, Willem

Published in


Publisher: Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences