Skip to main content
Book, 2007

Besättningsstudier av system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor

Olsson Anne-Charlotte, Andersson Mats, Botermans Jos, Rantzer Dan, Svendsen Jörgen

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2007,
Publisher: Fakulteten för Lantskapsplanering, Trägårds- och Jordbruksvetenskap

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Andersson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Svendsen, Jörgen

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16026