Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2007

Samverkan kring sjukdomar av betydelse för hund och människa

Hedhammar, Åke; Lagerstedt, Anne-Sofie; Häggström, Jens; von, Euler Henrik; Hamlin, Helene; Sallander, Marie; Hagman, Ragnvi; Andersson, Göran

Published in

Svensk Veterinärtidning
2007, Volume: 4, pages: 19-26