Skip to main content
Factsheet, 2003

Svartfläcksjuka på rosor

Carlson-Nilsson Ulrika; Pettersson Maj-Lis

Abstract

De fyra vanligaste svampsjukdomarna som drabbar rosor är svartfläcksjuka, mjöldagg, rosrost och bladfläcksjuka. Av dessa sjukdomar anses svartfläcksjuka vara den allvarligaste. Denna sjukdom förekommer så gott som överallt där rosor odlas i världen. Dock är den sällsynt i växthusodlingar. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 38 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/161