Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Gräsmarkers uthålliga produktivitet - EGF-möte i Spanien

Nilsdotter-Linde, Nilla; Bertilsson, Jan; Nadeau, Elisabet; Dalin, Göran

Published in

Svenska vallbrev
2007, number: 3, pages: 3-4
Publisher: Svenska Vallföreningen