Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2007

Skördetidpunkten för vallfoder avgör foderintaget hos tackor

Arnesson Annika, Nadeau Elisabet

Published in

Svenska vallbrev
2007, number: 7, pages: 1-2
Publisher: Svenska Vallföreningen