Skip to main content
Factsheet, 2007

Bladhorningar som växtskadegörare

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Skalbaggar, som tillhör familjen Scarabaeidae, kallas för bladhorningar med anledning av antennernas egendomliga byggnad. Antennerna är mer eller mindre knäböjda och de yttre antennlederna är utbildade till en lamellartad klubba där de enskilda delarna kan spärras ut solfjäderlikt. Till familjen bladharrringar hör ett 90-tal arter däribland vackert metallglänsande guldbaggar, tordyvlar, dyngbaggar, den stora noshornsbaggen och den svartgulrandiga humlebaggen. Till växtskadegörarna hör ollonborre, kastanjeborre, pingborre, mörk pingborre och trädgårdsborre. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 27 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16128