Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Dykinventering av vandrarmussla i Mälaren och Hjälmaren : Rapportering av uppdrag 216 0634 (del 2) från Naturvårdsverket

Grandin, Ulf; Larson, Daniel

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:27
Publisher: Institutionen för miljöanalys

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/16180