Skip to main content
Report, 2007

Riskanalys och metodik för övervakning av vandrarmussla (Dreissena polymorpha).

Grandin, Ulf; Larson, Daniel

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:26
Publisher: Institutionen för miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Larson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16182