Skip to main content
Other publication, 2007

Granbarkborrens vintermortalitet och en uppskattning av granbarkborrens relativa populationsförändring i stormskadeområdet från våren 2005 till våren 2006

Schroeder, Martin

Published in

Meddelande / Skogsstyrelsen
2007, number: 1, pages: 65-71
Book title: Övervakning av insektsangrepp: slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag
Publisher: Skogsstyrelsen

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16281