Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Att rapa metan är normalt för en väl fungerande mjölkko

Bertilsson Jan, Emanuelson Margareta

Published in

Forskning Special
2007, Volume: 2007-12-17, pages: 1-2
Publisher: Svensk Mjölk