Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Ekonomi - ekologisk odling i växthus

Håkansson, Bengt; Winter, Christina

Abstract

Den som börjar med ekologisk växthusodling eller lägger om en konventionell odling behöver ett planerings- och beslutsunderlag. Kan den planerade verksamheten bli ekonomiskt lönsam? Hur stor investering krävs och passar den nya produktionen in i den befintliga? I detta häfte finns exempel på investeringskalkyler dvs. vad det kostar att bygga ett växthus. I driftskalkylerna finns kostnader och intäkter för de olika kulturerna: tomat, gurka och en sådd krukkultur. Arbetet är en stor och varierande kostnad och arbetstidsåtgången finns beskriven både per vecka och per moment. I verkligheten varierar förutsättningarna naturligtvis men genom att presentera kalkyler för tre olika typföretag hoppas vi att de relativt enkelt kan anpassas till de egna förhållandena

Keywords

ekonomi ekologisk odling växthus

Published in

Jordbruksinformation
2007, number: JO07:19
Publisher: Jordbruksverket

    UKÄ Subject classification

    Food Science
    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/16326