Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2007

Människan som en del av naturen

Liljenström, Hans

Abstract

Samspelet mellan mänskliga och ekologiska system är ytterst komplext och svårgripbart. Hur påverkas t.ex. olika ekologiska system av förändringar i klimat och mänsklig inverkan? Hur sprids sjukdomar bland människor och djur som kommer i kontakt med varandra via intrikata nätverk? Det finns redan tecken som tyder på att kanske alla typer av nätverk, från genetiska till Internet, lyder under samma universella självorganiserande principer

Published in

Miljöforskning
2007, Volume: september 2007, number: 4, pages: 10-11
Publisher: Formas

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16409