Skip to main content
Report, 2007

Industrihampans kommersiella produktområden i Sverige-Fallstudier hos företag i primära branscher

Svennerstedt, Bengt; Björklund, Thomas

Published in


Publisher: SLU-LTJ-fakulteten