Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Sven-Ingvar Andersson (1927-2007)

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Published in

Lustgården
2007, Volume: 87, pages: 82-85
Publisher: Föreningen för Dendrologi och Parkvård