Skip to main content
Report, 2007

Utvärdering av vår- och höstprovtagning av bottenfauna i Vänern

Sonesten, Lars

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:28
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16494