Skip to main content
Book chapter, 2007

Hur gamla är namnen på holmar och skär i Ängsö socken i Mälaren?

Tollin, Clas

Published in

Ortnamnssaellskapets i Uppsala Aarsskrift
2007, pages: 81-88
Book title: Ortnamnssällskapet i Uppsala Årsskrift
Publisher: Ortnamnssällskapet i Uppsala

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Landscape Architecture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/16546