Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2007

Effektiva ogräsbekämpningsstrategier i ekologiska radodlade grönsaker

Hansson David, Svensson Sven-Erik

Keywords

ogräsbekämpning; mekanisk bekämpning; termisk bekämpning; manuell bekämpning; bekämpningsstrategier; morotsodling; falsk såbädd; fördröjd sådd; ogräsharvningar; bäddläggning; flamning; handrensning

Published in

Conference


Mat i nytt klimat. Ekologiskt lantbruk