Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Gödsling och gödselmedel

Alsanius, Beatrix

Published in

Title: Gödsling och gödselmedel : [en sammanställning av gödslingssätt samt oorganiska och organiska gödselmedel för hortikulturell odling och design]
ISBN: 91-576-71720
Publisher: SLU

   SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16595