Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Oppfrost of granplanter: Störst skader med dyp markberedning og store hogstopninger

de, Chantal M; Hanssen, KL; Granhus, A; Bergsten, Urban; Ottosson, Löfvenius Mikaell; Grip, H

Published in


Publisher: Forskning fra skog og landskap