Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Utlakning av kväve, fosfor och glyfosat i samband med kemisk brytning av fånggrödor. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö 5-6 dec 2007

Aronsson, Helena; Stenberg, Maria

Published in

Rapport - Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet
2007, number: 60
Publisher: SLU/Markvetenskap/avd f Vattenvård

   SLU Authors

  • Aronsson, Helena

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Stenberg, Maria

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/16613