Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2007

Nej Palmér – utdöende av arter är ingen myt

Croneborg Hjalmar, Dahlberg Anders, Gärdenfors Ulf, Hallingbäck Tomas, Kindvall Oskar, Larsson Artur, Sandström Jonas, Tjernberg Martin

Published in

Skogen
2007, number: 2, pages: 64-65