Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för skogsbruket : Appendix B19 to ”Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter”

Bergh Johan, Blennow Kristina, Bergh Johan, Blennow Kristina, Andersson Mikael, Olofsson Erika, Nilsson Urban, Sallnäs Ola, Karlsson Matts
Blennow, Kristina (ed.); Bergh, Johan (ed.)

Published in

SOU
2007, number: 2007:60
Publisher: Regeringen