Skip to main content
Book chapter, 2007

Odlingslämningar, pollen och mänskliga val - bebyggelsegeografi i Övre Ullerud

Nilsson, S; Karlsson, Hanna; Segerström, Ulf

Published in

Karlstad University Studies
2007, pages: ?
Book title: Skogsgeografi II - om odlingslämningar i skogsbygd. Doktorsavhandling
ISBN: 91-7063-148-1
Publisher: Karlstad Universitet