Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2007

Svårt nå fosformålet trots minskade utsläpp

Djodjic, Faruk; Ahlgren, Ulla
Ahlgren, Ulla (ed.)

Keywords

SMED; HELCOM; fosfor; kväve; Östersjön

Published in

Miljötrender från SLU
2007, number: nr 4, pages: 3-5
Publisher: SLU Miljödata