Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Miljöpåverkan och konkurrens vid föryngring av tall och gran under skärm

Erefur, Charlotta

Published in

Fakta. Skog
2007, number: 1