Skip to main content
Book chapter, 2007

Kampen mellan naturvetenskap och humanvetenskap

Myrdal, Janken

Published in

Book title: Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering
ISBN: 978-91-7844-744-2
Publisher: Gidlunds förlag