Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Hotar kvävetillförsel kvaliteten hos svenska blåbär?

Lundström, Marie; Forsum, Åsa; Witzell, Johanna

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2007, pages: 347-350