Skip to main content
Report, 2007

Övervakning och klassificering av skogsvattendrag i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten - exempel från Emån och Öreälven

Löfgren, Stefan; Goedkoop, Willem; Kahlert, Maria; Johansson, Mats; Bergengren, Jakob

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2007, number: 2007:7
Publisher: Skogsstyrelsen

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Bergengren, Jakob
County Administrative Board Jönköping
Johansson, Mats
County Administrative Board of Västerbotten

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/16925